За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Трансфер


При извършване на услугата”ТРАНСФЕР”се заплаща допълнително сумата от 20 лева, което включва до 30 минути изчакване на /гост/клиент с табела на аерогара,гара...След като се качи клиента в таксито се включва касовият апарат и се извършва нормален курс със регламентираните цени на фирмата в рамките на София.